Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă veche, Latină, etapa județeană, 5 martie 2023

Rezultatele finale

REZULTATE_FINALE_LATINĂ_2023.xls

Rezultatele inițiale

Eventualele contestații se pot depune la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, luni, 06 martie 2023, între orele 10.00 - 12.00.

Concurentul care are intenția de a depune contestație poate solicita să își vadă propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei, fără a i se elibera o copie după aceasta.

Dacă, în urma vizualizării lucrării, concurentul decide să depună contestație, acesta completează și depune la secretariatul comisiei o cerere de reevaluare a lucrării scrise, semnată de el. 

Nu se admite depunerea contestației de către altă persoană (părinte, profesor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

Retragerea contestației se poate face în primele treizeci de minute după expirarea termenului de depunere a acesteia și numai de către elevul în cauză.

Părintele/ susținătorul legal/ profesorul însoțitor va contrasemna cererea de retragere a contestației.

REZULTATE_INIŢIALE_LATINA_2023.xls