Olimpiada Națională Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească”, etapa județeană, 20 aprilie 2024

Rezultatele finale

CULTURĂ SI SPIRITUALITATE Finale Anonim Pe Clase OK.pdf

Rezultatele inițiale

Eventualele contestații se vor depune la Școala Gimnazială „Bălcescu- Petőfi”, Satu Mare, în data de 22 aprilie 2024, în intervalul orar 09:00-11:00.

Contestațiile vor fi depuse de elevi, aceștia fiind însoțiți de un părinte sau de un cadru didactic. Elevii vor avea asupra lor un document de identitate (carnet de elev sau CI).


Inspector școlar pentru limba și literatura română,

prof. dr. Năstaca SCOPEȚ


Inspector școlar pentru religie, 

pr. prof. Radu POP

CULTURĂ SI SPIRITUALITATE NITIALE 2024.pdf